main

Interlab

Interlab është laborator i Mikrobiologjisë Klinike. Gjendet në Prishtinë, në rrugën "Muharrem Fejza" dhe punon çdo ditë, nga ora 7:00 deri në 19:00. Në këtë laborator, të pajisur me mjetet më moderne mund të kryeni një gamë të gjerë analizash, Është i akredituar për analiza mikrobiologjike. Kryen edhe teste për COVID-19, dhe kjo tri lloje: Test molekular (PCR), test antigjen dhe test të antitrupave.