main

Mentha Pharm

Me bazë në Gjilan, barnatorja Mentha Pharm pos medikamenteve të llojllojshme, ofron edhe këshilla për klientët e saj, falë stafit të përgatitur e profesional. Gjendet në rrugën "Madlin Olbright" në Gjilan dhe punon çdo ditë, pos të dielën.