main

Shërbime bankare

100 dollarë

82.86

Njësia: euro

Rifreskuar më 7 Maj 2021 ora 10:00 Kursi i valutave dollari, Sakushton 100 dollarë - Shuma e treguar është shuma e eurove që nevojitet për të blerë 100 dollarë. Sa më e vogël shifra, kursi është më i mirë.

Ky është kursi i valutave dollarë euro i institucioneve të ndryshme të rifreskuara çdo mëngjes. Vlerat janë të raportuara dhe të rifreskuara manualisht. Ato mund të ndryshojnë te ofertuesit e shërbimit në periudha të ndryshme të ditës. Atë që Sakushton ofron është matja e këtij kursi në kohë të njëjtë te të gjithë ofruesit e shërbimit.

Shitësit më të lirë
Paysera 82.86
TEB 84.11
Banka Ekonomike 84.28
ProCredit Bank 84.35
Ziraat Bank 84.61
Raiffeisen Bank 85.35