main

Shërbime bankare

100 dollarë

85.37

Njësia: euro

Rifreskuar më 21 Shtator 2021 ora 10:00 Kursi i valutave dollari, Sakushton 100 dollarë - Shuma e treguar është shuma e eurove që nevojitet për të blerë 100 dollarë. Sa më e vogël shifra, kursi është më i mirë.

Ky është kursi i valutave dollarë euro i institucioneve të ndryshme të rifreskuara çdo mëngjes. Vlerat janë të raportuara dhe të rifreskuara manualisht. Ato mund të ndryshojnë te ofertuesit e shërbimit në periudha të ndryshme të ditës. Atë që Sakushton ofron është matja e këtij kursi në kohë të njëjtë te të gjithë ofruesit e shërbimit.

Shitësit më të lirë
Paysera 85.37
ProCredit Bank 86.68
Banka Ekonomike 86.69
Ziraat Bank 87.13
Raiffeisen Bank 87.55