main

Shërbime bankare

Kredi për blerje të patundshmërisë

5.68

Njësia: per-qind

Shitësit më të lirë
ProCredit Bank 5.68
TEB 6.21
Banka Kombëtare Tregtare 6.24
Banka Ekonomike 8
Banka Private e Biznesit 8
Raiffeisen Bank 9.14
NLB 10.1

Lajmet e fundit