main

Shërbime mjeksore

Testi serologjik covid 19

14.9

Njësia:

Testi serologjik për Covid 19, në Kosovë.

Testet serologjike detektojnë prezencën e antitrupave në trupin e njeriut kur organizmi i përgjigjet një infeksioni specifik. Kjo vlenë edhe për Covid 19. Me fjalë të tjera, testi detekton reagimin e sistemit imunitar të trupit të shkaktuar nga virusi e jo vet virusin. Në ditët e para të infeksionit kur trupi është duke ndërtuar mbrojtjen e vet këto anti trupa nuk identifikohen. Kjo e kufizon testin si metodë e identifikimit të infektimit. Për këtë testi serologjik nuk mund të përdoret si burim i vetëm i testimit të personit nëse është i infektuar.

Ky test mund t’i ndihmojë profesionistët mjekësorë që të gjejnë se kush ka zhvilluar sistemin imunitar që të luftojë Covidin. Tutje, këto teste mund të ndihmojnë në identifikimin e atyre që mund të dhurojnë gjak për të përdorur këtë dhuratë që të nxjerret plazma që mund të përdoret për shërim të të tjerëve.

Përdorimi i këtij testi dhe çka do të thotë

Megjithate, për përdorimin e drejtë të këtyre testeve ëstë me rëndësi që të kuptojmë performacën e tyre, karakteristikat dhe kufizimet. Përveç kësaj, tashti janë duke u bërë studime për të adresuar pyetjet të cilat do të informojnë më mirë për përdorimin e drejtë të këtyre testeve. Këtu përfshihet edhe çështja nëse prezenca e antitrupave përkthehet në një nivel të imunitetit që do të parandalojë apo do të ulë nivelin e sëmundjes në rast të ri infeksionit, si dhe gjatësinë e imunitetit. Burimi (US Food and Drug Administration)

Testi serologjik në Kosovë bëhet në shume laboratore kosovare, çmimet mund të shihen më poshtë. Testet mund të bëhen për vlerat e përbashkëta të të gjitha antitrupave apo ndaras.

Shitësit më të lirë
Avicena Ks 14.90
Olive Laboratory 20.00
Medical Laboratory Services 25.00
Laboratori mjekësor Analiza 30.00
VitaLab 30.00
Laboratori ProLab 35.00
UBT Laboratory 50.00

Lajmet e fundit