ProCredit Bank – SaKushton
main

Për çdo produkt që t'intereson,
munesh me kqyr sa kushton

ProCredit Bank

Banka

Procredit Banka në Kosovë është pjesë e Procredit Holding, që bazën e ka në Gjermani. Është banka e parë që ka nisur të operojë në Kosovë, qysh më 2000 dhe sot ka rrjet të shtrirjes në gjithë vendin. Procredit është i shtrirë kryesisht në Evropën Jugore dhe Lindore, si dhe në Gjermani e Ekuador. Vendet ku ka përfaqësi janë: Shqipëri, Bosnjë, Bullgari, Gjermani, Ekuador, Gjeorgji, Kosovë, Maqedoni, Moldavi, Rumani dhe Serbi. Është bankë tregtare për ndërmarrje të vogla dhe të mesme (SME). Kjo bankë është themeluar më 1998 në Frankfurt, për t'u zgjeruar më pas në vende të ndryshme. Synim i kësaj banke është fitimi afatgjatë, duke u shërbyer klientëve privat dhe bizneseve të vogla e të mesme me transparencë dhe ndërtim të besimit.

Lajmet e fundit