main

AlfaLab

Alfa Lab është laborator me pajisje moderne dhe shërbime profesionale. Laboratori gjendet në rrugën "Motrat Qiriazi", nr. 45, në Ulpianë - Prishtinë dhe ofron gamë të gjerë të shërbimeve. Në këtë laborator mund të kryhen analiza të shumëllojshme, si biokimike, hematologjike, mikrobiologjike, hormonale e të tjera. Punon çdo ditë prej orës 7:30 deri në 19:30, pos të dielës.