main

Shërbime mjeksore

Testi d-dimeri

10

Njësia:

Testi d-dimeri çmimi dhe ku mund të bëhet.

D-Dimer është një fragment i një proteini i cili krijohet në trupin e njerëzve. Ky protein krijohet kur organizmi lufton krijimin e kokrave të ngurta të gjakut (koagulimit). Prezenca e këtij fragmenti tregon së në organizmin e njeriu ka procese të krijimit të kokrave të ngurta të gjakut.

 

Si përdoret testi D-dimer

 

Testi D-dimer përdoret për të përjashtuar mundësinë e krijimit të kokrave të gjakut të koaguluar apo trobozave. Këto teste përdoren për të përjashtuar gjendjet si: Tromboza në vena, embolizmin pulmor dhe sulmin në tru. Burimi

D-dimeri në lidhje me Covid 19

Koagulimi abnormal i gjakut është demonstruar të jetë prezent në zhvillimin e sëmundjes së shkaktuar nga virusi Covid-19 burimi për këtë edhe sygjerohet te bëhet ky test kur njerëzit kanë përvojë me sëmundjen.

  Lexo më shumë pë testet për covid 19 PCR, Antigjen

Shitësit më të lirë
AlfaLab 10.00
Avicena Ks 13.00
Laboratori ProLab 15.00
Laboratori mjekësor Analiza 15.00
VitaLab 15.00
Olive Laboratory 20.00

Lajmet e fundit