main

Shërbime mjeksore

Testi Antigjen covid 19

15

Njësia:

Sa kushton testi antigjen për kovid 19. Ky test bëhet duke perdorë një strisho për të marrë një mostër nga hunda dhe goja juaj. Mostra nuk ka nevojë të kalojë nëpër makineri të shtrenjta për këtë ky test është më i lire se ai PCR. Gjithashtu, rezultatet e testit janë më të shpejta se testi PCR COVID-19.

Testi antigjen çmimi i të cilit është shumë më i ulët se ai i PCR-së është një test i cili pranohet si valid për udhëtime. Prandaj, ky test ka fituar në rëndësi dhe tashmë mund të jetë edhe më i shpeshti që bëhet në Kosovë. Procedura e këtij testimi është më e shpejtë dhe për këtë edhe rezultatet dalin shumë më shpejtë.

Lexo analizen për këtë test Ndryshimi ne mes të testit antigjen dhe PCR

Shitësit më të lirë
Avicena Ks 15
EuroLab 15
Medical Laboratory Services 20
Olive Laboratory 20
Laboratori ProLab 25
Laboratori mjekësor Analiza 25
UBT Laboratory 25
VitaLab 25

Lajmet e fundit