Ziraat Bank – SaKushton
main

Për çdo produkt që t'intereson,
munesh me kqyr sa kushton

Ziraat Bank

Themeluar në vitin 1863, Ziraat Bank është banka më e rrënjosur në Turqi që ofron gamën më të gjerë të shërbimeve bankare duke qenë një nga bankat më të mëdha të vendit me një pjesë të tregut 12% në totalin e pasurive. Banka gjithashtu qëndron si një fuqi kombëtare dhe rajonale me aftësinë për të ofruar shërbime të integruara financiare. Që nga themelimi i saj, Ziraat Bank ka financuar të gjithë sektorët në ekonomi, ka gjeneruar vlera dhe ka qenë forca shtytëse e zhvillimit ekonomik. Banka menaxhon një nga portofolet më të mëdha në Turqi dhe udhëheq sektorin me një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh, njohuri dhe përvojë të pakrahasueshme të tregut, strukturën e saj sinergjike me filialet e saj, burime njerëzore superiore dhe strukturën e fortë financiare. Ziraat Bank ofron shërbime të pandërprera dhe superiore për klientët e saj në segmentet bankare sipërmarrëse, korporative, tregtare me pakicë në më shumë se 1800 degë në Turqi dhe më shumë se 90 degë ndërkombëtare në 18 vende. Në Kosovë, Ziraat Bank u shërben klientëve të saj përmes degëve te saja në Prishtinë, Prizren, Peje dhe Ferizaj

No products found for this website.

Lajmet e fundit