main

Pompa Benzini

Petrol Company

Pompa Benzini

Petrol Company është ndër kompanitë më të mëdha të shitjes së derivateve në vend. Operon me 28 pika të shitjes në gjithë vendin dhe mesatarisht çdo stacion vizitohet nga rreth 1.000 klientë në ditë. Kompania është themeluar më 1989 me emrin DukCommerce. Katër vjet më vonë u kthye në Delta Impex e më 2000 u emërtua Petrol Company. Në kuadër të kompanisë funksionojnë edhe dyqanet e restorantet, që janë pjesë e secilit stacion furnizues. Kompania ka edhe një pikë të kontrollit teknik për automjete me bazë në Prishtinë.