main

Banka

Banka Ekonomike

Banka

Banka Ekonomike ka plot 20 vjet që operon në Kosovë. Është bankë me kapital tërësisht vendor dhe ka rrjet të gjerë në tërë vendin, duke u ofruar klientëve shërbime në 28 pikat e saj. Ka shtatë degë kryesore në qendrat kryesore dhe 21 nëndegë në qendrat më të vogla. Banka Ekonomike udhëhiqet nga misioni për të qenë transparente, e hapur, me përgjegjësi sociale, e orientuar në sigurimin e shërbimeve cilësore për klientët duke ofruar standarde të larta profesionale. Ofron produkte e shërbime të ndryshme, qoftë fizikisht qoftë online.