main

Shërbime bankare

Transferi ndërkombëtar

0.15

Njësia: per-qind

Shitësit më të lirë
Banka Ekonomike 0.15
Banka Kombëtare Tregtare 0.2
Banka Private e Biznesit 0.2
NLB 0.2
ProCredit Bank 0.3
Raiffeisen Bank 0.3
TEB 0.3