main

Shërbime bankare

Transferi ndërkombëtar

3

Njësia: euro

Çmimet me poshte janë çmimet më të ulëta të mundshme. Çmimi i transferit në përqindje në banka shkon nga 0.15 deri në 0.2 me maksimum pagesë deri në 1000 Euro. Përmes Fintech Paysera maksimumi i pagesës është 7 euro dhe nuk aplikohet pagesa me përqindja.

Shitësit më të lirë
Paysera 3
Banka Ekonomike 5
Banka Kombëtare Tregtare 15
Banka Private e Biznesit 15
NLB 15
ProCredit Bank 15
TEB 15
Raiffeisen Bank 20

Lajmet e fundit